Archive

Archive for the ‘HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG’ Category

HỌC KỸ NĂNG QUA HOẠT ĐỘNG DàNGOẠI

17/01/2011 Leave a comment

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

HÌNH ẢNH 3 NGÀY THAM VẤN ĐỒNG CẢNH (7-9/1/2011)

11/01/2011 Leave a comment

This slideshow requires JavaScript.

HÌNH ẢNH DÃ NGOẠI NGÀY 25/12/2010

11/01/2011 Leave a comment

This slideshow requires JavaScript.

HÌNH ẢNH TẬP HUẤN KỸ NĂNG HỖ TRỢ NKT DÀNH CHO PA

11/01/2011 Leave a comment

THĂM NHÀ ANH TRẦN HỒNG GIANG

13/10/2010 Leave a comment

Một số hình ảnh của nhóm IL HCM đi thăm nhà anh Trần Hồng Giang

This slideshow requires JavaScript.


THAM VẤN ĐỒNG CẢNH CHO NKT (23-27/08/2010)

09/09/2010 Leave a comment

Hình ảnh của hội thảo Tham vấn đồng cảnh tháng 8 tại khách sạn Đệ Nhất


This slideshow requires JavaScript.